Liv'de Hemşire Olmak Etkinlikler
iletişim İş Başvurusu
X

İş BaşvurusuAmeliyathane Hemşireleri Olarak Hangi Etik İlkeleri Kullanıyoruz: Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi – 2016


Merve Canbek
Liv Hospital Hasta Bakım Hizmetleri, İstanbul
 
Etik, en geniş anlamıyla ahlak bilimine karşılık gelmektedir. Etik terimi yunanca ethos yani “töre” sözcügünden türemiştir. Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır. Etik her gün yaptığımız eylemleri, aldığımız kararları ve gösterdiğimiz gerekçeleri bir kez daha gözden geçirmemizi ister ve bu şekilde ne yapmamız gerektiği konusunda bizi aydınlatır.
 
Ameliyathane hemşireleri, diğer hemşirelerle benzer nitelikteki etik konularla karşılaşırlar. Ancak bu cerrahi hemşirelerinin çalıştıkları kurumun politikası, prosedür ve talimatlarına göre ve sosyal ve fiziksel alt yapısına göre değişkenlik gösterir.
 
Ameliyathane hemşirelerinin karşılaştıkları etik sorunlarla ilgili pek çok araştırma yapılmıştır.Ancak ameliyat sırasında yapılan hemşirelik uygulamalarının hemşireler tarafından etik açıdan ne kadar bilinerek uygulandığı ile ilgili araştırmalar nadirdir.
Çalışmamız bu fikirden yola çıkarak yapılmış tanımlayıcı bir çalışma niteliği taşımaktadır.
 
Araştırmanın evrenini LİV Hospital ameliyathane departmanında çalışan 23 hemşire oluşturmuş olup araştırmaya 18 hemşire katılmıştır. Genel bilgiler (mezuniyet bilgisi, etik eğitim alıp almadıkları bilgisi gibi) çalışmanın içeriğinde mevcuttur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ameliyathane hemşirelerine; anestezi verilmeden önce, anestezi verildikten sonra ve cerrahi işlem bittikten sonra yaptıkları uygulamaları 20 etik ilkenin hangisi ile yaptıklarını cevaplamaları istenmiştir.
 
Çalışma bulgularımızın bazıları aşağıdaki gibidir:
 
Anestezi verilmeden önce yapılan hemşirelik uygulamalarında hemşirelerimize;”hastanın kabul aşamasında time-out yaparım” uygulamasının hangi etik ilkeyi karşıladığı sorulmuş %75’inin yararlılık-zarar vermeme ilkesini,%8 ‘inin özerklik ilkesini, %17 ‘sinin ise bireye saygı ilkesini işaretlediği görülmüştür.
 
Taraf cerrahisi ameliyatlarında hastanın doğru tarafından emin olmak için “hastanın kendisinden ameliyat olacağı bölgeyi eli ile göstermesini istemek”, uygulamasının hangi etik ilkeyi karşıladığı sorulmuş hemşirelerimizin %75’i yararlılık-zarar vermeme, %12’si özerklik ilkesi, %4’ü sır saklama, mahremiyet, %12 ‘si bireye saygı ilkesini işaretlemişlerdir.
 
“Hasta hakkındaki bilgileri ameliyat salonunda bulunan ekip hariç kimseyle paylaşmam” uygulamasının hangi etik ilkeyi karşıladığı sorulmuş; hemşirelerimizin%18’inin yararlılık – zarar vermeme, %3′ ünün özerklik ilkesini,%46’sının sır saklama,mahremiyet, ilkesini %3’ünün adalet ve eşitlik ilkesini,%30’unun ise bireye saygı ilkesini işaretlediği görülmüştür.
 
“Hastadan izin almadan ameliyat odasında gözlemci bulunmasına izin vermem” uygulamasının hangi etik ilkeyi karşıladığı sorulmuş; hemşirelerimizin %20’sinin Yararlılık-zarar vermeme ilkesini, %3’ünün özerklik ilkesini,%30′ unun sır saklama-mahremiyet ilkesini %3’ünün adalet ve eşitlik ilkesini, %44′ ının ise bireye saygı ilkesini işaretlediği görülmüştür.Diğer başlıklar çalışmanın devamında mevcuttur.
 
Sonuç olarak; anestezi verilmeden önce yapılan hemşirelik uygulamalarında hemşirelerimizin %62’si, anestezi verildikten sonra %66,8’i cerrahi işlem bittikten sonra yapılan hemşirelik uygulamalarında % 67,6’ sı doğru etik ilkeyi işaretlemişlerdir.
 
Hemşirelerin, anestezi alan bir hastada savunuculuk rolü üstlenebilmeleri için etik ilkeleri doğru ve eksiksiz olarak bilmeleri gereklidir. Bu kapsamda etik ilkeler daima bizlere yol gösterecektir.
 
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşireleri, Bilgi düzeyi, Etik ilkeler


Son haberler

  • Anne Karnında Kistik Fibrozis Tanısıyla Mekonyum İleuslu Doğan - 2018
  • Sezeryan ameliyatında bakım haritası kullanımı -2018
  • Hemşirelerin Kullanıma Hazır İnsülin Kalemleriyle Subkutan Enjeksiyon Uygulama Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - 2018
  • Beyin Sapı Enfarktına Bağlı Sekonder Gelişen Horner Sendromu - 2018
  • Vaka Çalışması: Sağ Koroner Arter (Rca) Ve Koroner Ven Anomalisi Olan Hastada Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi İle Koroner Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması- 2018
  • Bilgisayarlı Tomografi İle Mesanede Urakal Sinüs Görüntüleme Tekniği Kullanılan Örnek Vaka Sunumu - 2018
  • Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi

Etiketler

Hemşire Liv Hospital Olmak Hastane Bebek NICU KVC Yoğum Hasta Hizmet
Hakkımızda


Liv Hospital, sağlıkta uluslararası arenada lider olmak için yola çıkmış bir hastane. İlk olarak 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Ulus’ta kapılarını açan hastanemizde tüm branşlarda hekimlerimiz üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyorlar. 2015 yılı Ocak ayında Liv Hospital Ankara’yı açarak daha geniş bir aile olarak yolumuza hızla devam ediyoruz. Liv Hospital Ulus/İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da toplam 1.250 personel, 250 hekim, 300 yatak, 16 ameliyathane ve her iki binada toplam 57 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Adres


Liv Hospital Ulus / Istanbul:
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 Ulus, Istanbul/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Ankara:
Bestekar Sok. No:8 Çankaya, Ankara/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım, Samsun/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548