Liv'de Hemşire Olmak Etkinlikler
iletişim İş Başvurusu
X

İş BaşvurusuBariyatrik Cerrahide Bakım Haritası Kullanımı – 2016


Nihan Yavuz, Bilgen Ormancı, Canan Sarı, Arife Gül, Meryem Belören

Liv Hospital Hasta Bakım Hizmetleri, İ

stanbul GİRİŞ-AMAÇ Obezite halk sağlığını giderek daha çok tehdit eden ve hızla artan bir sağlık problemidir. Geçmişte bir davranış bozukluğu olarak nitelendirilmesine karşın artık bir hastalık olarak kabul görmektedir. Obezite, psikolojik sorunlar ile birlikte pek çok hastalığa da sebep olmaktadır: Kalp hastalıkları , uyku apnesi, , infertilite , diabetes mellitus sindirim sistemi hastalıkları , dejeneratif eklem hastalıkları,depresyon , kolon ,meme, endometriyum, over ve prostat kanseri gibi (1).
1965 yılından itibaren yapılmaya başlayan bariyatrik cerrahi operasyonları son 10 yıldır artarak modern tıp uygulamaları kapsamında kişinin cerrahiye uygunluğu belirlenerek yapılmaya devam etmektedir

(1).YÖNTEM—GEREÇLER
Obesite cerrahisinde diğer cerrahilerde olduğu gibi standart bakımı sağlamak başarı için önemlidir. Bu kapsamda Liv Hospital olarak bariatrik cerrahi operasyonu geçirecek hastalarımız için “Obezite Cerrahisi Bakım Haritası”, “Obezite Cerrahisi Hemşirelik Bakım Planı” ve ” Obezite Cerrahisi Hasta ve Ailesi Eğitim Formu” oluşturulmuş olup bu kapsamdaki hastalarımızın takip, tedavi ve bakım sürecinde kullanılmaktadır.
Bakım haritası multidisipliner başlıklar içermektedir. Bu başlıkları, hastanın kimlik bilgileri, sağlık geçmişi, alışkanlıkları, muayene/konsültasyon süreci, tetkik/hastayı değerlendirme/tanılama süreci, takip süreci, tedavi süreci, bakım süreci, beslenme/ diyet, aktivite, eğitim/iletişim süreci, taburculuk planı oluşturmaktadır. Bakım haritası hastanın preop sürecinden itibaren, hastaneye kabulünden taburculuğuna kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır.


BULGULAR
Bakım sürecinde aşağıdaki başlıklar ve başlıklara göre yapılması gereken multi disipliner uygulamalar belirtilmiştir.
Pre-op dönemde yapılması gereken hazırlıklar
Yoğun bakım ünitesinde yapılması gerekenler
Serviste post-op günlerine göre belirlenen tedavi ve bakım süreci (3 günü kapsar).
Beslenme ve diyet süreci
Mobilizasyon süreci
Hastaya verilecek eğitimler
Taburculuk eğitimleri, kontrolleri ve destek gruplarıyla yapılacak toplantılar
Obezite cerrahisi uygulanan hastaların tedavi ve takibinde doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, konsültan doktor, obezite cerrahisi koordinatörü (hemşire) yer almaktadır.Bu vakalarda cerrahiye özel olarak oluşturulmuş 12 adet hemşirelik tanısı içeren “Hemşirelik Bakım Planı” kullanılmaktadır.
Obezite cerrahisi olmuş hastalarımız için hastanede geçireceği her gün verilecek eğitimlerin belirlendiği “Hasta ve Ailesi Eğitim Formu” oluşturulmuştur. Eğitim içeriğinde, oda tanıtımı, hastane ve servis hakkında bilgi, güvenli ilaç kullanımı, tıbbi cihazlar, ağrı yönetimi, diyet/beslenme, solunum terapisi, aktivite planı, derin ven trombozundan korunma, enfeksiyondan korunma ve taburcu eğitimi başlıkları yer almaktadır.Bu hastaların bakımında görev alacak çalışanlarımıza özel eğitimler verilmekte, eğitim sonrası sınav ile yetkinlikleri belirlenmektedir.

SONUÇ
Sağlık çalışanları için bakım haritalarının kullanılması, doğru takip ve tedavinin sağlanması ile birlikte komplikasyonların erken dönemde farkedilmesi, önlemlerin alınması, tedavi sürecinin etkin planlanması ve uygulanması, hasta ve hasta yakının eğitimlerinin verilmesi açısından bakımın etkinliğini arttıracaktır.Oluşturulan bakım haritaları, bakım planları ve eğitim dokümanları ile sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri arttırılarak bakım kalitesi yükseltilmiş, hasta bakımında standartlaşma sağlanmış ve buna bağlı olarak hasta memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler görülmüştür
Literatür tarama ve deneyimler sonucu hazırlanmış olan bu bakım standartlarımızı ve kalitesini, 2015 yılında bariyatrik cerrahi alanında dünyada 4. ve ülkemizde ilk olarak “Center of Excellence” akreditasyonu belgesi alarak uluslararası bir kuruma onaylatmış bulunmaktayız.

KAYNAKLAR
1. Dolgun E., Yavuz M.,Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı:1.2010
*Nihan Yavuz,** Bilgen Ormancı, ***Canan Sarı, ****Arife Gül, *****Meryem Belören******Aysun Çakır Özçelik
Liv Hospital Hasta Bakım Hizmetleri, İstanbul*Cerrahi Katı Sorumlu Hemşiresi
**Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
***Eğitim ve Gelişim Hemşiresi
****Yoğun Bakım Ekip Lideri Hemşiresi
***** Cerrahi katı Ekip Lideri Hemşiresi
****** Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü


Son haberler

  • Anne Karnında Kistik Fibrozis Tanısıyla Mekonyum İleuslu Doğan - 2018
  • Sezeryan ameliyatında bakım haritası kullanımı -2018
  • Hemşirelerin Kullanıma Hazır İnsülin Kalemleriyle Subkutan Enjeksiyon Uygulama Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - 2018
  • Beyin Sapı Enfarktına Bağlı Sekonder Gelişen Horner Sendromu - 2018
  • Vaka Çalışması: Sağ Koroner Arter (Rca) Ve Koroner Ven Anomalisi Olan Hastada Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi İle Koroner Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması- 2018
  • Bilgisayarlı Tomografi İle Mesanede Urakal Sinüs Görüntüleme Tekniği Kullanılan Örnek Vaka Sunumu - 2018
  • Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi

Etiketler

Hemşire Liv Hospital Olmak Hastane Bebek NICU KVC Yoğum Hasta Hizmet
Hakkımızda


Liv Hospital, sağlıkta uluslararası arenada lider olmak için yola çıkmış bir hastane. İlk olarak 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Ulus’ta kapılarını açan hastanemizde tüm branşlarda hekimlerimiz üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyorlar. 2015 yılı Ocak ayında Liv Hospital Ankara’yı açarak daha geniş bir aile olarak yolumuza hızla devam ediyoruz. Liv Hospital Ulus/İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da toplam 1.250 personel, 250 hekim, 300 yatak, 16 ameliyathane ve her iki binada toplam 57 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Adres


Liv Hospital Ulus / Istanbul:
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 Ulus, Istanbul/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Ankara:
Bestekar Sok. No:8 Çankaya, Ankara/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım, Samsun/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548