Liv'de Hemşire Olmak Etkinlikler
iletişim İş Başvurusu
X

İş BaşvurusuPelvik Ekzentrasyon Ameliyatı Sonrası Multidisipliner Bakım Haritası Kullanımı: Olgu Sunumu – 2016


*Canan Sarı,** Bilgen Ormancı, ***Aysun Çakır Özçelik
*** Liv Hospital Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü
*Liv Hospital Eğitim ve Gelişim Hemşiresi
**Liv Hospital Yoğun Bakım Sorumlu HemşiresiGİRİŞ-AMAÇ
 
Pelvik ekzenterasyon nadir yapılan, mortalite ve morbiditesi yüksek olan bir cerrahidir. Pelvik bölgedeki organların radikal cerrahi tedavisini içermektedir. Tekrar eden veya ileri pelvik organ tümörlerinde uygulanan bir tekniktir. Bu cerrahi multidisipliner yaklaşım ve çok etkin hemşirelik bakımı gerektirir.(1) Bununla birlikte gerekli olduğu durumlarda HIPEC (hipertermik intraperitoneal kemoterapi )yapılarak ameliyat sonrasında batın içine direkt sıcak kemoterapi uygulanarak tedavi etkinliği arttırılır(2).
Olgu sunumda 2014 yılında pelvik kitle nedeniyle ameliyat edilen hastamızın nüks kitlesi olması nedeniyle tekrar opere edilme sürecinde kurumumuzda oluşturulan ve uygulanan bakım haritası ile takip, tedavi ve bakım süreci anlatılmıştır.
 
OLGU SUNUMU
 
31 yaşında erkek hasta hastanemize kontrolde saptanan nüks kitle nedeni ile opere edilmek üzere interne edilmiştir. Soygeçmişinde özellik yoktu, önceki sağlık hikayesinde 2014 yılında kemik tümörü ve perirektal tümör tanısı ile kemoterapi tedavisi görmüş, bir defa pelvik ekzentrasyon ameliyatı geçirmiş ayrıca prostat ve rektum tümör tanısı ile opere edilmiş ve apendektomi operasyonu geçirmiştir. Genel durumu sakin, vital bulguları normal sınırlar içinde, kullanmakta olduğu düzenli ilaç yoktu. Kolostomi ve ürostomisi mevcuttu. Başvuru sırasında batında 8 şiddetinde batıcı yaygın ağrı tespit edilmişti. Laboratuvar bulgularında Hb: 11 gr/dl olması dışında özellikli bir bulgu yoktu. Herhangi bir alışkanlığı yoktu.
Ekokardiyografisi normal, operasyona yüksek risk teşkil eden bir patoloji tespit edilmedi. Hastamızın sistem muayeneleri normaldi. Beslenme şekli olarak oral kolonik diyet almaktaydı.
 
YÖNTEM VE GEREÇLER
 
Hastamız 22.12.2015 tarihinde pelvik tümor ekzentrasyonu ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) uygulaması yapılması için ameliyathaneye alındı. Yaklaşık on iki süren ameliyat sonrasında takip amacıyla entübe ve sedatize, batında 4 adet HIPEC dreniyle yoğun bakım bölümüne transfer edildi. Ameliyat sırasında bir ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hastanın preop döneminden itibaren bakım haritası ve hemşirelik bakım planı uygulanmaya başlandı
 
BULGULAR
 
Hastamız durumu stabil seyrettiği için post-op 4. saatinde gününde ekstübe edilerek maske ile oksijen ile spontan solunuma devam etmiştir. Yoğun bakım bölümü gözleminden bir gün sonra servise transfer edilmiştir. Kullanılan bakım haritası aşağıdaki gibidir;
 
Bakım haritasının içeriğinde pre-op dönem, post-op 0 dan başlayıp post-op 8. günü içeren akış mevcuttur. Akışların içeriğinde;
 
– Muayene-konsültasyon
– Tetkik-Hastayı değerlendirme-tanılama
– Takip
– Tedavi
– Bakım
– Beslenme-diyet
– Aktivite
– Eğitim-iletişim bölümleri bulunmaktadır.
 
Hastamızın bakım haritası pre-op dönemden başlayıp post-op 8. güne kadar multidisipliner bir yaklaşımla adım adım izlenmiştir. Hekim, konsültan hekim, hemşire, diyetisyen, stoma bakım hemşiresi hastanın bakımda rol alan disiplinlerdir.
Hastamızın günlük takip ve bakımında vital bulguları stabildi, enfeksiyon bulgusu yoktu, kan tetkiklerinde hematokriti düşük seyrettiği için 2 ünite eritrosit süspansiyonu replase edildi. Aldığı çıkardığı takibi normaldi, drenlerinden seröz drenaj dışında anormal bir drenajı olmadı. Stoması ameliyat sonrasında sorunsuz çalışmaya başladı. Bakım haritası doğrultusunda post-op 3.gün kolonik proteinden zengin diyet başlandı. Post-op 2. günde mobilize edildi ve sık sık mobil olması sağlandı. Yoğun bakım izleminden itibaren solunum terapisine ve triflo kullanımına başlandı. Hijyenik bakımları yapıldı. Hastamızda ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Bakım haritasına ek olarak bu vaka için oluşturduğumuz hemşirelik bakım planı uygulandı.
Kullandığımız hemşirelik tanıları aşağıdaki gibidir.
Hastamız tüm hemşirelik tanıları açısından takip edilmiş ve kayıtları yapılmıştır.
Bu hasta grubumuza özel olarak hazırlanmış hasta eğitim formu oluşturulmuş ve ilgili eğitimler verilmiştir.
Eğitim başlıklarını aşağıdaki konular oluşturmaktadır.
 
– Hastane ve oda oryantasyonu
– Ameliyat öncesi bilgilendirme
– Düşme riski eğitimi
– İlaçların güvenli kullanımı
– Diyet ve beslenme
– Stoma bakımı
– Triflo kullanımı ve solunum terapisi
– El yıkama ve enfeksiyon kontrol önlemleri
– Mobilizasyon ve önemi
– Ağrı yönetimi
– Ameliyat sonraki dikkat edilmesi gerekenler
– Pansuman ve yara bakımı
Taburculuk eğitimleri verilerek hastamız taburcu edilmiş ve kontrol randevuları ile takibi sağlanmaktadır.
 
TARTIŞMA
 
Sağlık çalışanları için bakım haritalarının kullanılması, doğru takip ve tedavinin sağlanması ile birlikte komplikasyonların erken dönemde farkedilmesi, önlemlerin alınması, tedavi sürecinin etkin planlanması ve uygulanması, hasta ve hasta yakının eğitimlerinin verilmesi açısından bakımın etkinliğini arttıracaktır.
 
SONUÇ
 
Tüm bakım süreçlerinde olduğu gibi pelvik ekzentrasyon gibi majör cerrahilerde de mutidisipliner çalışma ve bakım haritalarının kullanımı hasta açısından oldukça faydalı ve etkin bir yaklaşımdır.
Kurumlar bakım haritalarının kullanımıyla hizmetlerini standartlaştırıp bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırabilir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan bakım ve tedavi süreci ile kurumumuz kolorektal cerrahi alanında dünyada 4. ve ülkemizde ilk olarak “Center of Excellence” akreditasyonu belgesi alarak bakımın kalitesini uluslararası bir kuruma onaylatmıştır.
 
KAYNAKLAR:
 
1. Andrew P. Zbar,Robert D. Madoff,Yosef Nasseri; Reconstructive Surgery of the Rectum, Anus and Perineum, Springer London, 2015, syf: 125-128
2. Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, https://www.mdanderson.org/treatment-options/hyperthermic-intraperitoneal-chemotherapy erişim tarihi: 5.11.2015


Son haberler

  • Anne Karnında Kistik Fibrozis Tanısıyla Mekonyum İleuslu Doğan - 2018
  • Sezeryan ameliyatında bakım haritası kullanımı -2018
  • Hemşirelerin Kullanıma Hazır İnsülin Kalemleriyle Subkutan Enjeksiyon Uygulama Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - 2018
  • Beyin Sapı Enfarktına Bağlı Sekonder Gelişen Horner Sendromu - 2018
  • Vaka Çalışması: Sağ Koroner Arter (Rca) Ve Koroner Ven Anomalisi Olan Hastada Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi İle Koroner Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması- 2018
  • Bilgisayarlı Tomografi İle Mesanede Urakal Sinüs Görüntüleme Tekniği Kullanılan Örnek Vaka Sunumu - 2018
  • Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi

Etiketler

Hemşire Liv Hospital Olmak Hastane Bebek NICU KVC Yoğum Hasta Hizmet
Hakkımızda


Liv Hospital, sağlıkta uluslararası arenada lider olmak için yola çıkmış bir hastane. İlk olarak 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Ulus’ta kapılarını açan hastanemizde tüm branşlarda hekimlerimiz üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyorlar. 2015 yılı Ocak ayında Liv Hospital Ankara’yı açarak daha geniş bir aile olarak yolumuza hızla devam ediyoruz. Liv Hospital Ulus/İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da toplam 1.250 personel, 250 hekim, 300 yatak, 16 ameliyathane ve her iki binada toplam 57 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Adres


Liv Hospital Ulus / Istanbul:
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 Ulus, Istanbul/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Ankara:
Bestekar Sok. No:8 Çankaya, Ankara/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım, Samsun/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548