Liv'de Hemşire Olmak Etkinlikler
iletişim İş Başvurusu
X

İş BaşvurusuEP-322 Ankilozan Spondilit’li Olguda Kısa Dönemli Pulmoner Rehabilitasyonun Akut Etkilerinin Değerlendirilmesi- Ekim - 2017


EP-322  Ankilozan Spondilit’li Olguda Kısa Dönemli Pulmoner Rehabilitasyonun Akut Etkilerinin Değerlendirilmesi
S. Ufuk Yurdalan1, Dilara Çohadar2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Kardiyopulmoner Fizyoterapi AD, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Kardiyopulmoner Fizyoterapi AD, İstanbul
 
GİRİŞ-AMAÇ

Ankilozan spondilit (AS) nedeni bilinmeyen seronegatif bir spondiloartropatidir. AS’te akciğer tutulum oranı %1-30 arasında değişmekte ve tutulum göğüs duvarında fiksasyon ve torakal ekspansiyonunda kısıtlanmaya yol açmaktadır. Literatürde AS tedavisine koruyucu ve destekleyici pulmoner rehabilitasyon yaklaşımının eklenmesi kanıtlıdır. Çalışmamızda da hiç pulmoner rehabilitasyon (PR) uygulanmamış ve uzun dönemli ankilozan spondilit tanılı olup kronik semptomları bulunan hastada kısa dönemli pulmoner rehabilitasyonun etkinliği incelendi.

YÖNTEM-GEREÇLER

12 yıl önce kesin AS ile tanılanmış ve pulmoner semptomlar nedeni ile kliniğimize başvuran 27 yaşındaki erkek hasta (165 cm boy, 73 kg, 26.81 kg/m2) PR programına alındı. Olguya 3 yıldır anti TNF tedavisi (Solasopamin) verilmektedir. 12 yaşında sabah tutukluğu ve kaslarda çekilme ile başlayan semptomlar nedeniyle doktora yılda 1-2 kere başvuran hasta sigara kullanmamaktadır. Sekiz yıldır sadece ilaç tedavisi alan hastada ağrı, dispne ve lateral fleksiyon kaybı belirlendi. Gün aşırı uygulanan PR kapsamında; solunum egzersizleri, solunum kontrollü egzersiz ve gevşeme teknikleri ile dispne oranını azaltmak ve solunumsal iyileşme hedeflendi. Hastanın inspiratuar kapasitesi insentif spirometre ile arttırıldı. Haftada 3 kere de yüzme önerilen hastanın egzersize uyumu video ve resimlerle desteklendi. PR uygulanmayan günlerde hastaya telefon görüşmeleri ile PR kontrolü ve motivasyon desteği sağlandı. Hastanın 1., 5. ve 10. seanslarında ağrı ( VAS ), dispne ( Borg Skalası ), göğüs ekspansiyon ( göğüs çevre ölçümü) ve aktivite düzeyi ( BASDAI Aktivite Ölçeği ) değerlendirildi.

BULGULAR

Olgunun 1., 5. ve 10. seanslardaki değerlendirme sonuçları sırasıyla; VAS (9;7;7), göğüs ekspansiyon (5.6cm; 5.1cm; 4.8cm ), BASDAI skoru (6.5; 5.5; 6.5), Borg dispne skalası (7; 5; 5) idi. BASDAI ölçeğinin 5’ten büyük olması ile hastalığın kontrol altında olmadığı, Borg dispne skalasında 7 çok şiddetliden, 5 şiddetli dispne varlığına azalma görüldü.

SONUÇLAR

Olgumuzda torakal ekspansiyonun kısıtlanması ile restriktif solunum bozukluğu bulguları, kısıtlanmış torakal ekspansiyon ve lumbal omurganın düzleşmesi sonucu inspirasyon sırasında ağrı ortaya çıkmaktaydı. Kısa dönemli PR ile dispne, ağrı ve göğüs ekspansiyon değerlerinde gelişme saptandı. Bu durum etkin diyafram kullanımı ve torakal hareketliliğinin sağlanmasıyla ilişkilendirildi. BASDAI aktivite ölçeğinde değişiklik olmamasının hastanın alışkanlıkları ve sosyal yaşamından kaynaklanabileceği düşünüldü. Çalışmamızda literatüre paralel olarak solunum etkilenimli ve semptomatik AS’li hastada kısa dönemli,çok açılı yapılandırılmış denetimli pulmoner rehabilitasyonun hızlı düzelme sağladığı sonucuna varıldı.


Son haberler

  • Anne Karnında Kistik Fibrozis Tanısıyla Mekonyum İleuslu Doğan - 2018
  • Sezeryan ameliyatında bakım haritası kullanımı -2018
  • Hemşirelerin Kullanıma Hazır İnsülin Kalemleriyle Subkutan Enjeksiyon Uygulama Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - 2018
  • Beyin Sapı Enfarktına Bağlı Sekonder Gelişen Horner Sendromu - 2018
  • Vaka Çalışması: Sağ Koroner Arter (Rca) Ve Koroner Ven Anomalisi Olan Hastada Bilgisayarlı Tomografi Koroner Anjiografi İle Koroner Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması- 2018
  • Bilgisayarlı Tomografi İle Mesanede Urakal Sinüs Görüntüleme Tekniği Kullanılan Örnek Vaka Sunumu - 2018
  • Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri ile ilgili düşüncelerin belirlenmesi

Etiketler

Hemşire Liv Hospital Olmak Hastane Bebek NICU KVC Yoğum Hasta Hizmet
Hakkımızda


Liv Hospital, sağlıkta uluslararası arenada lider olmak için yola çıkmış bir hastane. İlk olarak 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Ulus’ta kapılarını açan hastanemizde tüm branşlarda hekimlerimiz üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyorlar. 2015 yılı Ocak ayında Liv Hospital Ankara’yı açarak daha geniş bir aile olarak yolumuza hızla devam ediyoruz. Liv Hospital Ulus/İstanbul ve Liv Hospital Ankara’da toplam 1.250 personel, 250 hekim, 300 yatak, 16 ameliyathane ve her iki binada toplam 57 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Adres


Liv Hospital Ulus / Istanbul:
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 Ulus, Istanbul/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Ankara:
Bestekar Sok. No:8 Çankaya, Ankara/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548

Liv Hospital Samsun:
Hançerli Mah. 608 Sok. No:2 İlkadım, Samsun/Türkiye Çağrı Merkezi: 0850-2222-548